Tutaj znajdziesz wszystkie podstawowe informacje niezbędne do eksportu z Polski do Chin:

Od 1 stycznia 2022 roku zakłady mleczarskie produkujące, przetwarzające lub przechowujące mleko i produkty mleczarskie z przeznaczeniem na eksport do Chin, są zobowiązane do rejestracji w systemie GACC (General Administration of Customs of the People’s Republic of China).

Zakłady, aby znaleźć się na liście kwalifikacyjnej GACC w chińskim systemie rejestracji przedsiębiorstw importujących żywność (CIFER), muszą ponadto otrzymać akceptację Głównego Inspektoratu Weterynarii. Inspektorzy GACC mogą w dowolnym momencie dokonać audytu w zakładach.

Aby zarejestrować się w systemie CIFER, należy wykonać następujące czynności:

– Założyć konto i profil w CIFER

– Uzyskać akceptację GIW

– Uzyskać zatwierdzenie GACC

Wniosek o odnowienie rejestracji należy złożyć w okresie na 3 do 6 miesięcy przed wygaśnięciem aktualnej rejestracji, aby uniknąć zakłóceń w sprzedaży.

Cała odpowiedzialność prawna i ekonomiczna leży po stronie przedsiębiorstwa eksportującego i importera, GACC jedynie weryfikuje poprawność wprowadzonych danych i dokonuje audytu przedsiębiorstw.

Tutaj znajduje się lista produktów mleczarskich zatwierdzonych przez GACC dla Polski.