Unijny eksport mleka i przetworów mlecznych poza granice wspólnoty w ekwiwalencie mleka w 2014 r. wyniósł 17 703 tys. ton i był o 12 proc. większy niż 2013 r. Jednym z głównych produktów eksportowych było odtłuszczone mleko w proszku (OMP), którego wyeksportowano 646 tys. ton (o 58,7 proc. więcej niż w 2013 r.). Eksport pełnego mleka w proszku (PMP) wzrósł o 4 proc. w porównaniu do 2013 r. i wyniósł 389 tys. ton. Oprócz Chin czołowymi odbiorcami europejskich proszków mlecznych były: Algieria, Egipt, Indonezja, Nigeria i Tajlandia. W 2014 r. eksport masła z krajów UE-28 wyniósł ilościowo 121 tys. ton, co oznaczało 18,6 proc. wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego. Wspomniany wyrób mleczny wysyłano głównie do Rosji, Arabii Saudyjskiej, USA, Singapuru i Turcji. W ubiegłym roku zanotowano dynamiczny wzrost eksportu mleka świeżego i skoncentrowanego, odpowiednio o 28,7 proc. (do 708 tys. ton) i 19 proc. (do 299 tys. ton). Największymi odbiorcami tych produktów były: Chiny, Angola, Mauretania oraz Libia. Jeżeli chodzi o sery, to eksport tego produktu zmalał o 8,4% w stosunku do 2013 r. i osiągnął poziom 719 tys. ton.

Jednym z najbardziej perspektywicznych rynków dla europejskiego eksportu mleczarskiego są Chiny. Z analizy powyższych danych wynika, że głównymi produktami, mającymi szansę zaistnieć na tym rynku są: PMP, OMP i  świeże mleko spożywcze. Pozostałe wyroby tj. sery, masło, jogurty czy mleko UHT wymagają pewnych starań ze strony europejskich producentów i organizacji, aby mogły stanowić znaczącą pozycję eksportową. Największy udział w europejskim eksporcie branży mlecznej do Chin mają: Francja, Holandia, Niemcy oraz Polska.

Obecnie prowadzone są liczne działania reklamowe, mające na celu promowanie eksportu europejskich produktów mleczarskich do Chin. Jednym z takich działań jest kampania „TRADE MILK”. Obejmuje ona promocją następujące wyroby: mleko w proszku, sery dojrzewające, mleka smakowe i jogurty.