W ramach projektu Trade Milk  prowadzona jest regularna współpraca z ekspertem chińskiego rynku spożywczego, a w szczególności branży mleczarskiej, panem Jackiem Strzeleckim. Pan Strzelecki posiada długoletnie doświadczenie w tej tematyce i udziela merytorycznego wsparcia w realizacji projektu. Teksty zamieszczane na niniejszej stronie internetowej są konsultowane z panem Strzeleckim w ramach stałych konsultacji eksperckich przez cały okres trwania projektu.

Jacek Strzelecki od 1997 r. specjalizuje się w ekonomii, finansach i prawie gospodarczym Chin. Przez wiele lat był dziennikarzem, zajmującym się tematyką prawno-gospodarczą. Jest autorem kilkuset tekstów i analiz na temat gospodarki i finansów Chin. W 2010 r. został wyróżniony w VIII edycji konkursu Narodowego Banku Polskiego dla dziennikarzy nagrodą im. Władysława Grabskiego za prace na temat chińskiego rynku finansowego. Od wielu lat specjalizuje się w chińskim rynku rolno-spożywczym oraz chińskim prawie bezpieczeństwa żywności.

Materiał sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka