Program Trade Milk – Mleczne Skarby 2, który jest kontynuacją programu informacyjno-promocyjnego Trade Milk, finansowanego w latach 2014-2017 ze środków Unii Europejskiej, ma na celu promocję polskich produktów mleczarskich na rynku chińskim, podkreślanie ich wysokiej jakości oraz unikalnego smaku, uzyskanego dzięki ekologicznym i naturalnym technologiom produkcji. Program Trade Milk – Mleczne Skarby 2, finansowany od stycznia 2018 roku z Funduszu Promocji Mleka,  realizuje Polska Izba Mleka.

Program Mleczne Skarby Trade Milk 2 służy przede wszystkim:

– wzmocnieniu pozytywnego wizerunku polskich przetworów mlecznych,

– wzrostowi rozpoznawalności wysokiej jakości polskich produktów mlecznych,

– wzrostowi sprzedaży produktów objętych programem

– wsparcie eksportu polskich produktów mleczarskich

Głównym celem programu Trade Milk – Mleczne Skarby 2 jest wzrost wiedzy na temat polskich  produktów mleczarskich na arenie międzynarodowej, a także wsparcie polskich producentów w nawiązaniu relacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz rozpowszechnienie informacji na temat wysokich standardów produkcji w Polsce i Unii Europejskiej.

Z ofertą polskich przetworów mlecznych będzie można zapoznać się poprzez:

– uczestnictwo w targach wystawienniczych,

– misje gospodarcze oraz bezpośrednie spotkania biznesowe,

– informacje w prasie i portalach internetowych.