O tradycjach picia mleka

12 tys. lat temu człowiek udomowił pierwsze krowy, owce i kozy. Od tego czasu mleko i jego przetwory stale goszczą na naszych stołach. W czasach starożytnych i biblijnych duże ilości mleka były synonimem bogactwa. Z tego okresu pochodzi popularne wyrażenie „kraina mlekiem i miodem  płynąca”. W Starym Testamencie można znaleźć...