Mleko – najlepsze źródło wapnia

Pij mleko! Od dziecka słyszymy ten slogan zachęcający do spożycia mleka ze względu na zawarty w nim wapń. Wapń jest niezbędny do prawidłowego rozwoju szkieletu kostnego i jest szczególnie ważny w wieku rozwojowym i w okresie dojrzewania. Za najlepsze źródło wapnia uznawane jest mleko i produkty mleczne. Wapń to podstawowy...