Sytuacja na rynku mlecznym

Sytuacja na rynku mlecznym

Warszawa, 27 września 2022 r. Rynek mleka i produktów mleczarskich na świecie stoi w obliczu wielu wyzwań. Polski sektor mleczarski ma jednak duże zdolności adaptacyjne i na dzień dzisiejszy ciągłość produkcji mleka w Polsce nie jest zagrożona.

Rosnące koszty energii elektrycznej, rosnące koszty produkcji, inflacja, zaburzenia w łańcuchach dostaw, niepewność na rynkach, wojna w Ukrainie, wahania pieniężne i wciąż jeszcze odczuwalne skutki pandemii COVID-19, to najważniejsze problemy z jakimi musi się mierzyć branża mleka.

Polski sektor mleczarski jest jednym z najważniejszych działów polskiej gospodarki rolno-spożywczej. Generuje około 13% przychodów całości branży spożywczej. Polska jest znaczącym eksporterem produktów mlecznych, w szczególności do pozostałych krajów Unii Europejskiej oraz na rynki krajów trzecich. Polska od lat jest jednym z największych dostawców mleka i produktów mlecznych do Chin.

Według danych Ministerstwa Finansów RP, okresie od stycznia do końca maja 2022 r. osiągnął wartość 42,98 mln EUR. Łącznie w tym okresie polskie firmy branży mleczarskiej sprzedały w Chinach 55,9 tys. ton produktów mlecznych. Najwięcej bo 47,1 tys. ton sprzedano mleka i śmietany niezagęszczonej (kod CN 0401). Na uwagę zasługuje wzrost sprzedaży w Chinach polskich produktów kodu CN 0403 – maślanka, mleko zsiadłe, jogurt, kefir. W okresie styczeń-maj 2022 stanowi to wzrost o 55,1% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku.

Pomimo mniejszych generalnie zakupów ze strony Chin, spowodowanych głównie polityką „zero covid”, oczekuje się, że światowy popyt na produkty mleczne pozostaje silny. Tendencja powinna utrzymać się w 2023 r. i wzrosnąć w przypadku Chin.

Program Trade Milk jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, realizowany przez Polską Izbę Mleka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *