Chiński rynek mleka będzie rósł umiarkowanie

Chiński rynek mleka będzie rósł umiarkowanie

Warszawa, 20 lutego 2023 r. Zgodnie z przewidywaniami analityków i ekspertów rynku, w bieżącym 2023 r. produkcja mleka w Chinach zwiększy się, a import produktów mleczarskich do tego kraju będzie zbliżony do poziomu z 2022 r.

Jak wynika z danych Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego (CPBS), pomimo wahań rynkowych spowodowanych czynnikami wewnętrznymi takimi jak polityka Zero Covid, lokalne susze i powodzie, oraz zewnętrznymi, w szczególności agresja Rosji na Ukrainę i zaburzenia w łańcuchach dostaw, w 2022 r. produkcję mleka w Chinach cechowała stabilność i tendencja wzrostowa.

W ubiegłym roku 2022 w Chinach wyprodukowano więcej o 2,49 mln ton mleka osiągając poziom 39,32 mln ton, co stanowiło – w porównaniu z rokiem wcześniejszym – wzrost o +6,8%. Ten wynik produkcyjny nie zaspokaja jednak krajowych potrzeb. Z roku na rok zwiększa się spożycie produktów mleczarskich w Chinach. W 2019 r. konsumpcja per capita wyniosła 35,8 kg., rok później 38,3 kg a w 2021 r. 42,3 kg, co stanowiło wzrost o +10,4%. W 2022 r. prognozuje się, że konsumpcja wzrosła do 43 kg a w 2023 roku szacowna jest na ponad 44 kg per capita.

Pomimo rosnącej z roku na rok produkcji i rentowności chińskich producentów, Państwo Środka wciąż jeszcze nie jest samowystarczalne w produkcji mleka, w związku z czym import mleka i produktów mlecznych do Chin jest w dalszym ciągu niezbędny.

Jak wynika z danych Generalnej Administracji Celnej (GACC) w 2022 r. do Chin sprowadzono 3 mln 280 tys. ton produktów mleczarskich ogółem, w tym 1 mln 300 tys. ton mleka w proszku.

W liczbach bezwzględnych, w 2022 r. produktów mleczarskich zaimportowano za sumę 13 mld 935 mln dolarów, a mleka w proszku za kwotę 8 mld 865 mln dolarów.

Źródło: GACC.

Natomiast biorąc pod uwagę wartość handlu, chociaż odnotowany został spadek -0,6 % dla mleka w proszku, w przypadku produktów mleczarskich ogółem, w ujęciu rok  do roku, wartość w tym samym okresie wzrosła o +0,8%.

Polska od lat jest jednym z największych dostawców mleka i produktów mlecznych na rynek chiński. Polskie mleko jest postrzegane w Chinach jako dobrej jakości i o wysokich wartościach odżywczych. Jest to szczególnie istotne dla chińskiego konsumenta, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakup mleka w proszku. Mimo iż od afery z zatrutym melaminą mlekiem w proszku dla dzieci w Chinach w 2008 roku upłynęło już 15 lat, Chińczycy wciąż nie mają pełnego zaufania do krajowej produkcji.

Program Trade Milk jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, realizowany przez Polską Izbę Mleka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *