Zmiany w strukturze eksportu polskiego mleka i produktów mlecznych do Chin

Zmiany w strukturze eksportu polskiego mleka i produktów mlecznych do Chin

Warszawa, 24 sierpnia 2023 r. Najnowsze dane dotyczące wymiany handlowej w sektorze mleka pomiędzy Polska i Chinami wskazują na wyraźną zmianę struktury eksportu polskich produktów mlecznych do Chin.

Z jednej strony ma to związek z rosnącą lokalną produkcją mleka płynnego w Chinach, z drugiej natomiast spowodowane jest to zmianami w nawykach żywieniowych przeciętnego konsumenta chińskiego.

Po wieloletniej dominacji mleka płynnego z Polski na pozycji lidera sprzedaży na rynku chińskim, w 2023 roku obserwuje się wyraźny wzrost eksportu polskiej serwatki do Kraju Środka (kod CN 0404). Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów RP, w pierwszym kwartale 2023 r. wzrost sprzedaży serwatki z Polski do Chin wyniósł 368,6% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Łącznie w tym okresie polskie firmy sprzedały w Chinach 15.236 ton serwatki. Dla porównania sprzedaż w tym samym okresie 2022 r. wyniosła 3.252 ton.

Na drugiej pozycji pod względem dynamiki wzrostu sprzedaży z Polski do Chin zajmuje mleko i śmietana zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego (kod CN 0402). W okresie od stycznia do marca 2023 r. wzrost ten wyniósł 218% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego 2022 r. Wolumen sprzedaży tego produktu jest w dalszym ciągu niewielki, niemniej wykazuje pozytywną tendencje rosnącą potwierdzającą zmiany zachodzące w dynamice eksportu produktów mlecznych z Polski do Chin.

Znaczny wzrost sprzedaży na rynek chiński odnotowują także polscy producenci serów i twarogów (kod CN 0406). W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku 2023 eksport serów i twarogów z Polski do Chin wzrósł o 144,6%.

Na uwagę zasługuje spadek eksportu mleka płynnego niezagęszczonego ani niezawierające go dodatku cukru lub innego środka słodzącego (kod CN 0401). Analiza danych chińskiego importu produktów mlecznych wyraźnie wskazuje na spadek importu mleka płynnego do Chin. Ma to związek ze zwiększeniem produkcji krajowej w Chinach w ramach polityki rządu dążącej do uzyskania przez Chiny samowystarczalności. Jak wynika z danych Generalnej Administracji Celnej (GACC) w całym roku 2022 do Chin sprowadzono 3 mln 280 tys. ton ogółem produktów mleczarskich, w tym 1 mln 300 tys. ton mleka w proszku. W porównaniu z 2021 rokiem było to mniej odpowiednio o -17,1% i -15,4%.

Program Trade Milk jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, realizowany przez Polską Izbę Mleka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *