Polska – kraj zielonej produkcji mleka

Warszawa, 15 lipca 2020 r. Powiedzenie, że Polska jest krainą mlekiem płynącą absolutnie nie jest kłamstwem, ani przesadą. Niewiele krajów w Unii Europejskiej, a nawet na świecie, może się pochwalić zieloną produkcją mleka.

Na koniec grudnia 2019 roku w Polsce było 6 260 876 sztuk bydła, w tym 2 164 459 krów mlecznych. Interesujące jest to, że 25% gospodarstw hodujących bydło, w tym krowy mleczne, stosuje metodę ekstensywną (stan na koniec 2018). Ekstensywność to hodowla na polach i łąkach, których w Polsce jest wcale niemało i co ważne, ogromna ich część nie jest jeszcze wykorzystywana. Potencjał hodowli bydła mlecznego w Polsce w oparciu o naturalną tzw. zieloną paszę jest naprawdę imponujący. Potwierdzają to fakty.

Łąki i pastwiska w Polsce stanowią łącznie 3,1 mln ha, z czego na hodowlę bydła przeznaczone jest zaledwie 1,5 mln hektarów (52%). Z tych danych wypływa więc oczywisty wniosek, Polska posiada potencjał nie tylko na utrzymanie zielonej hodowli na zmienionym poziomie, ale przede wszystkim stukrotne możliwości powiększenia hodowli bydła mlecznego, a w konsekwencji zwiększenia produkcji cieląt bez konieczności ich importowania.

Zieloność i ekologiczność hodowli w Polsce jeszcze lepiej widać po danych z raportu „EU agricultural policy and climate change”, przygotowanego przez Parlament  Europejski i opublikowanego w maju 2020 roku. Z dokumentu wynika, że to nie Polska jest źródłem problemów klimatycznych w Unii Europejskiej a Holandia, Belgia, Malta, Dania, Niemcy. Polska jest bowiem w grupie krajów o najniższym wskaźniku emisji dwutlenku węgla i metanu na hektar użytków rolnych. Inaczej mówiąc, ekstensywność hodowli krów mlecznych nie wpływa niekorzystnie na środowisko, a wręcz przeciwnie. W efekcie produkcja mleka nie dość, że powstaje w przyjaznym ekologicznie środowisku, to jednocześnie jego nie psuje.

W kontekście zaproponowanej przez Komisję Europejską strategii nowego Europejskiego Zielonego Ładu Polska i polscy rolnicy oraz hodowcy krów mlecznych już dziś spełniają warunki rolnictwa zgodnego ze środowiskiem naturalnym, zapewniającego dobrostan zwierząt i jednocześnie zachowującego różnorodność biologiczną, co w efekcie pozwala na uzyskiwanie od krów mlecznych najwyższej jakości mleka bogatego w białko oraz inne wartości odżywcze.

Program Mleczne Skarby – Trade Milk jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, realizowany przez Polską Izbę Mleka.