Skutki COVID-19 dla polskiej branży mlecznej

Warszawa, 8 kwietnia 2020 r. Wprawdzie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ocenić jaki rzeczywisty wpływ będzie miała pandemia koronawirusa na polską branżę mleka, niemniej już w tej chwili można powiedzieć, że najbardziej narażony na negatywne skutki pandemii jest obszar eksportu mleka i produktów mlecznych.

Rozprzestrzeniająca się epidemia wirusa COVID-19 prowadzi do poważnych zakłóceń w ciągłości transportu, obserwuje się przerwy w łańcuchu dostaw i utrudnienia w dostępie do rejonów objętych kwarantanną. Firmy eksportujące mleko i produkty mleczne skarżą się na niemal dwukrotny wzrost kosztów transportu oraz dodatkowe koszty związane z koniecznością poddawania dodatkowym procedurom bezpieczeństwa opakowań lub zapakowanych już produktów.

Produkty mleczarskie niezmiennie od lat stanowią znaczącą pozycją eksportu polskiej żywności do Chin. W okresie od 2012 do 2019 r. wywóz z Polski do Chin mleka i produktów mlecznych wzrósł ponad 7-krotnie.

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka: „Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, stoi dziś w obliczu poważnych utrudnień w handlu z Chinami, związanymi ze światową pandemią Sars-COVID19. Pojawiły się dodatkowo trudności związane z logistyką i pracownikami. Te elementy wpływają na obniżenie dziś opłacalności eksportu polskich produktów na rynek chiński. Wiemy jednocześnie, że po zakończeniu pandemii przed nami ogromnie dużo pracy, by ponownie wrócić do tych relacji biznesowych, jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Przypomnę tylko, że przez ostatnie lata eksport stale rósł, a nasze działania w ramach programu Trade Milk Mleczne Skarby wspierały naszych eksporterów.”

Pomimo negatywnych prognoz oraz utrudnień i wyzwań, jakie stoją przed polską branżą mleka w związku z pandemią COVID-19, wyniki handlowe dotyczące  chińskiego importu przetworów mlecznych są lepsze niż oczekiwano. Zgodnie z danymi serwisu CLAL na podstawie danych IHS, w okresie styczeń-luty 2020 r. wartość importu wzrosła o 3,8%, przy zmniejszeniu ilości o 1,9%. Wzrost odnotowano szczególnie w handlu gotowymi produktami mleczarskimi. Pozytywny trend odnotowano również w imporcie śmietany i mleka spakowanego – import wzrósł odpowiednio o 31,4% i  4,3%.

Import artykułów mleczarskich z Europy wzrósł w okresie styczeń-luty 2020 r. o 14,1% . Znaczny wzrost o 19,7% odnotowano w przypadku mleka spakowanego. UE jest obecnie głównym eksporterem mleka w opakowaniach do Chin. Polska w okresie styczeń-luty br. zanotowała największy wzrost w ilości wysyłanego mleka spakowanego do Chin i znajduje się na 3 miejscu największych eksporterów tego produktu do Chin, po Niemcach i Nowej Zelandii.

Program Mleczne Skarby – Trade Milk jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, realizowany przez Polską Izbę Mleka.