Tradycja i nowoczesność polskiej branży mlecznej

Warszawa, 14 października 2020 r. Polska jest piątym co do wielkości producentem mleka i trzecim co do wielkości stad krów mlecznych w Unii Europejskiej. W 2019 r. Polska była odpowiedzialna za 1,7% światowej produkcji mleka i 7,3% całkowitych dostaw mleka w UE-28.

Polska branża mleczna jest jedną z najnowocześniejszych gałęzi przemysłu mleczarskiego w Europie, a polscy przetwórcy mleka należą do czołówki europejskich firm rolno-spożywczych. Przetwórstwo mleka w Polsce zdominowane jest przez spółdzielnie z większościowym kapitałem polskim, które pozyskują surowiec bezpośrednio od rolników. Gospodarstwa rolne znajdują się głównie w środkowo-wschodniej części Polski. Region ten charakteryzuje się wyjątkowymi warunkami środowiskowymi i najczystszym powietrzem.

Polskie przedsiębiorstwa mleczarskie korzystają z najlepszego surowca, stawiając jednocześnie na bezpieczeństwo żywności, postęp technologiczny i innowacyjność w przetwórstwie. Polskie przetwory mleczne produkowane są z mleka wysokiej jakości, z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemami standaryzacji.

Polskie produkty mleczarskie sprzedawane są głównie do krajów UE. Jednak w związku z rosnącym popytem na tego rodzaju produkty w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, Polska w ostatnim czasie znacznie zwiększyła eksport mleka w proszku do Algierii, a serwatki do Chin, Indonezji i Malezji, zaś eksport sera – na Ukrainę. W 2018 r. Polska podwoiła eksport mleka opakowaniowego do Chin, co umocniło jej główną pozycję na tym rynku wśród graczy w branży.

Program Mleczne Skarby – Trade Milk jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, realizowany przez Polską Izbę Mleka.