Eksport do Chin polskich produktów mlecznych na cele paszowe

Eksport do Chin polskich produktów mlecznych na cele paszowe

Warszawa, 11 maja 2021 r. Dobiegła końca procedura akceptacji eksportu do Chin polskich produktów mlecznych z przeznaczeniem na pasze.

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Ambasada RP w Pekinie poinformowała o zakończeniu z dniem 15 kwietnia 2021 r. przez stronę chińską procedury uzgadniania weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla eksportu produktów mlecznych na cele paszowe z Polski do Chin. W związku z powyższym począwszy od dnia 15 kwietnia 2021 r. polskie produkty posiadające oryginał urzędowego świadectwa zdrowia mogą być eksportowane do Chin. Do właściwych urzędów celnych rozesłany został uzgodniony wzór świadectwa zdrowia, które jest drukowane na specjalnie zabezpieczonym papierze, zaś jego wzór został zamieszczony na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Na stronie internetowej chińskiego urzędu GACC oraz na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii opublikowana została lista jedenastu polskich przedsiębiorstw uprawnionych do eksportu produktów mlecznych na cele paszowe do Chińskiej Republiki Ludowej.

Uzgodnienie wzoru świadectwa jest ostatnim etapem procedury zatwierdzającej polskie mleczne produkty na cele paszowe do eksportu na rynek chiński i oznacza całkowite otwarcie rynku chińskiego dla tych produktów.

Polskie produkty mleczne są obecne na rynku chińskim od dłuższego czasu, w szczególności mleko, śmietana, masło i serwatka. W okresie od stycznia do września 2020 r. Polska wyeksportowała ogółem 13.348 ton serwatki modyfikowanej, w tym właśnie permeatu serwatkowego. Możliwość eksportu do Chin parmeatu serwatkowego daje polskim przedsiębiorcom szansę na zwiększenie listy chińskich kontrahentów.

Program Trade Milk – Mleczne Skarby 2 jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, realizowany przez Polską Izbę Mleka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *