Co oznacza mleko “wolne od GMO”?

Trend na zdrowe odżywianie nie słabnie. Oprócz doboru odpowiednich produktów w diecie nie bez znaczenia pozostaje sposób ich produkcji. Wobec tego ciągle wzrasta także zainteresowanie konsumentów tematem wpływu GMO (Genetically Modified Organism) na człowieka. Wymusza to prowadzenie badań naukowych w tym kierunku, aby dostarczyć rzetelnej wiedzy na ten temat coraz bardziej świadomym nabywcom. Nawet jeśli wiedza konsumentów nie jest pełna, to powszechna jest  obawa przed  spożywaniem żywności zmodyfikowanej, w tym także produktów mlecznych. Taka postawa nabywców wymusza na producentach wyraźnie znakowanie towarów wyprodukowanych bez użycia GMO.

Co naprawdę oznaczają etykiety na opakowaniach, takie jak “bez GMO” („GMO-free”)? Etykiety te wskazują, że ta żywność została wyprodukowana bez wykorzystania technologii GM. Oznaczenie „bez GMO” dotyczy wszystkich etapów procesu produkcji, począwszy od karmienia krów paszami bez GMO lub zakupu takich właśnie pasz pochodzących z certyfikowanego łańcucha paszowego obejmującego technologię produkcji, handel, magazynowanie i transport.

Większość polskich producentów mleka, wychodząc z założenia, że warto umożliwić konsumentowi świadomy wybór produktów mlecznych wytwarzanych bez stosowania składników genetycznie modyfikowanych, zdecydowało się na produkcję właśnie takiego mleka wolnego od GMO. Jest to też odpowiedź na poszukiwania nabywców nabiału o wysokich walorach jakościowych i zdrowotnych oraz wiadomego pochodzenia. Szereg polskich mleczarni korzysta ze standardów produkcji mleka ,,Wolnego od GMO” potwierdzonych którymś z dostępnych na rynku certyfikatów.

Taki sposób wytwarzania produktów mlecznych i oznakowanie „Wolne od GMO” czyni je niezwykle konkurencyjnymi na rynku nie tylko polskim, ale także poza granicami kraju. Konsumenci z zagranicy poszukują produktów wytwarzanych tradycyjnie, z surowców jak najbardziej naturalnych i nie modyfikowanych genetycznie.

Materiał sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.