Co to jest modyfikowane mleko krowie?

Modyfikowane mleko krowie, zwane inaczej sztucznym mlekiem, lub bardziej fachowo „preparatem mlekozastępczym”, jest to mleko produkowane najczęściej z mleka krowiego poddawanego różnym procesom, tak aby otrzymać skład upodobniony jak najbardziej do mleka kobiecego. W trakcie procesu modyfikacji dochodzi do zmian takich jak np. zmiana składu białka, wzbogacenie tłuszczami nienasyconymi, zwiększenie ilości laktozy, zmniejszenie zawartości sodu i potasu, wzbogacenie witaminami, m.in. A,D,E,C oraz innymi składnikami, np. żelaza, jodu, probiotyków.

Mleko modyfikowane wykorzystywane jest w żywieniu niemowląt do 1 roku życia w przypadku, gdy nie jest możliwe karmienie piersią. Po 1 roku życia, w konsultacji z lekarzem, mleko i produkty mleczne mogą zostać bezpiecznie włączone do codziennej diety małego dziecka.

Eksperci i pediatrzy rekomendują podawanie niemowlętom mleka modyfikowanego pochodzącego wyłącznie od sprawdzonych producentów. Polscy producenci mleka modyfikowanego współpracują z rolnikami spełniającymi najwyższe standardy jakości i wymagania Unii Europejskiej i oferują produkty przygotowywane w oparciu o wyniki najnowszych badań w dziedzinie żywienia niemowląt i małych dzieci.

Materiał sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.